1
1 1 1 1 11 11 1 1 1
1 1
  1 1 1 1 1     1

1

 

Audit ja nõustamine

Tasuta IT audit 
Me näeme oma töös tihti ettevõtteid, kellel esineb suuri ohte arvutipargis. Arvutiparkides võiks esineda paremaid lahendusi, mis võimaldaksid efektiivsemalt tööd teha ja aitaks võita raha Teie ettevõttele. Esimene samm lahenduste poole on ülevaade, ehk IT audit. IT audit on aeganõudev ja kallis protsess, kuid vajalik toiming. Tahame, et meie olemasolevate ja tulevaste klientide arvutipargid oleksid turvalised ning vastavuses ettevõtte vajadustega. Teostame kõikidele olemasolevatele ja uutele klientidele tasuta IT auditi!

Kui Te järgnevatele küsimustele vastust ei tea, on kindlasti õige aeg teha IT audit.
Kas olete kindel, et firma arvutipark on turvaline ja kaitstud erinevate ohtude eest?
Kas oskate plaanida ja koostada ettevõtte vajadustele vastava arengukava 5 aastaks?
Kas oskate plaanida IT kulusid ja teha mõistlike otsuseid kulude planeerimisel?
Teate ülevaadet kogu IT riist- ja tarkvarast?
Olete kindel, et kogu tarkvara on legaalne? 
Omate ülevaadet kõikidest paroolidest ja olulisest infost?

Kas tead, mida vead arvutipargis võivad põhjustada? 
Mis juhtuks, kui mõne puuduse tõttu kaotaksid seadmetest andmed? Andmete taastamine või nendeta jätkamine on väga kulukas, tihti võimatu.
Ebaturvaline arvutipark võimaldab andmete lekkimist kõrvalistele isikutele või konkurentidele. Kas oled valmis sellega riskima?
Planeerimata arvutipark toob endaga kaasa suuri ebavajalikke kulutusi.
Illegaalne tarkvara võib kaasa tuua kopsaka trahvi, põhjustab turvariske ning muudab kasutajate töö keeruliseks.
Aeglased seadmed, ebaefektiivsed programmid ja protsessid suurendavad oluliselt tööaega. Tehes ebaefektiivselt tööd 3 minutit tunnis, tänu läbimõtlemata IT lahendustele, tähendab see töötajale lisa ajakulu 13 tööpäeva aastas. 
Ootamatud tõrked Teie arvutipargis võivad põhjustada kogu ettevõtte töö seisma jäämist. Mis see maksma läheb? 

Audit sisaldab
Riskide ja turvalisuse analüüsi.
Individuaalse tegevusplaani koostamist Teie ettevõte jaoks.
Ülevaate tegemist serveritest, arvutitest, tarkvarast, võrgutarvikutes ja olulisest infost.

Mida audit annab?
Audit viib IT süsteemid vastavusse ettevõtte vajadustega.
Vähendab kulusid ja riske.
Muudab äriprotsessid efektiivsemaks ja turvalisemaks.
Annab soovitusi ettevõtte arvutipargi arendamiseks.
Suurendab turvalisust ja andmete kaitset.
Aitab välja töötada pikkemaajalisi lahendusi.
Annab ettevõttele ülevaate kogu arvutipargist ning võimaldab edukalt planeerida selle arengut.

 
1